Be updated with latest blogs

Understanding Cpanel and Guide for Beginner

cPanel Guide For Beginners What is cPanel? cPanel is a Linux-based web hosting control panel that provides a graphical interface and automation tools designed to simplify the process of hosting a web site. cPanel utilizes a 3 tier structure that provides capabilities for administrators, resellers, and end-user website owners to control the various aspects of […]

READ MORE

Search Engine Optimization

SEO or Search Engine Optimization First, what is SEO or Search Engine Optimization? It is the process of getting traffic from the “free”, “organic”, “editorial” or “natural” search results on search engines. Why is it important? In today’s competitive market, SEO is more important than ever. Search engines serve millions of users per day looking […]

READ MORE
SEO IMAGE

What is Search Engine Optimization “SEO”

Search Engine Optimization- is the process of affecting the visibility of a website or a web page in a web search engine’s unpaid results—often referred to as “natural”, “organic”, or “earned” results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a site appears in the search results list, […]

READ MORE

Understanding Cpanel and Guide for Beginner

cPanel Guide For Beginners What is cPanel? cPanel is a Linux-based web hosting control panel that provides a graphical interface and automation tools designed to simplify the process of hosting a web site. cPanel utilizes a 3 tier structure that provides capabilities for administrators, resellers, and end-user website owners to control the various aspects of website and server administration through a standard web browser.             In addition to the GUI, cPanel also has command line and API-based access that allows third party software vendors, web hosting organizations, and developers to automate standard system administration processes. cPanel is designed to function either

Releases

App Released! Hooray! Our app is now available. Assistant Lab 3.1 March 14, 2017 Assistant Lab 32 bit for windows Assistant Lab 64 bit for windows Assistant Lab 3.0 March 9, 2017 Assistant Lab 32 bit for windows Assistant Lab 64 bit for windows

Recent Blogs

Work Hard

Nagpapatuloy kaming may laging pagsisikap

Nag-iipon kami ng lakas, maging sa pisikal man o ng pagiisip, sa papamagitan na patuloy na paggawa ng mga dapat naming sundin.Ang paggawa ng paulit-ulit ay nagbubunga ng lakas.Na tulad ng pagsunod ng isang atleta para maabot ang inaasam na bilis at lakas.


Gumawa ng may Katalinuhan

Kung ang ang iyong ginagawa ay nasa iyong isip, nagbubunga ito ng pambihirang lakas at katalinuhan. Ang patuloy na pagsisikap sa isip ay nagdudulot ng karunungan, pag-ibig, kapayapaan at kadakilaan. Dapat tayong magalak sa mga pangyayaring nagtutulak sa atin upang lalo tayong magsumikap at magsipag. Lahat ng nangyayari ay mabuti na dapat tanggapin upang lalo tayong sumibol sa kadakilaan.

- Leoncio

Panibagong Trabaho

Isulong namin may paulit-ulit Effort

Nagtipon kami ng naming lakas, kungc mental o pisikal na, sa pamamagitan ng paulit-ulit na trabaho sa aming ibinigay na direksyon.Trabahong, paulit-ulit na maraming beses, ay humantong sa kapangyarihan.Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Law na ang Athlete sa pag sunod sa kanyang sarili upang makamit kahanga-hangang na Pakikipagsapalaran ng bilis at tibay.

Magtrabaho Sa loob ng Utak

Kapag ang trabaho mo ay nasa iyong isip, ito ay humahantong sa hindi pangkaraniwang talento, o likas na kakayahan.Paulit-ulit na pagsisikap sa loob ng iyong Mind humahantong sa karunungan, pag-ibig, kapayapaan at kadakilaan.Dapat nating ay mangagagalak, at pangyayari itulak sa amin sa hard pagsisikap at mas bigay. Lahat ng mga kaganapan ay mabuti sa kanya na tumatanggap ng disiplina bilang paglago sa kadakilaan. Makakakita ka ng Truth sa makitid focus ng inyong tungkulin, kahit na sa mga mapagpakumbaba at nakatagong haing inyong mga puso sa mga gustung-gusto mo.

Paglago at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap

     Nangangalap kami ng lakas, ito ay maaaring sa kaisipan o sa pampisikal, sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa sa ibinigay na utos. Gawain, na maraming beses na inulit-ulit, ay humahantong sa kapangyarihan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas na ang atleta ay hinubog ang sarili upang makamit ang mga bagay na kahanga-hanga na may bilis at pagtatiyaga.

Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Kapag ang ginagawa mong trabaho ay nasa iyong kaisipan, ito ay humahantong sa hindi pangkaraniwang talento, o kahenyohan. Dapat nating ikatuwa kung ang mga bagay-bagay ay itinutulak tayo sa matitindi at mahihirap na pagsisikap. Lahat ng pangyayari ay nakakabuti sa kanya na siyang tumatanggap ng disiplina bilang paglago sa kadakilaan.

-Prince