Maaliwalas na Pag-iisip
May magandang kahulugan ang bawat araw
Patungo sa panibagong kinagisnan
Sa buhay, kailangan ng isip, action at para mabuhay
Para sa makabago at may nalalaman para mahusay na espiritualidad.

Sa makahulugang simula ng araw at
May kasunod na kaligayahan lumalaganap
Ang pamilyang nagsasabing kasiyahan
At ang mga tungkulin at katungkulan sa araw-araw
Ay madaling malalagpasan dahil sa matibay na kumpiyansa sa sarili
Ang espiritualidad sa buong araw ay maging mahusay

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *