Motibasyon

Motibasyon

Pagninilay sa umaga

May kabuluhan kung saan ang bawat araw ay isang bagong buhay,may bagong pagiisip,gawa,pagbabagong buhay sa isang matalino at mas mabuting pagkatao.
Ang tamang pagsisimula ng araw ay may kasunod na masigla at magandang impluwensya sa mga kasamahan at ang mga gawain sa araw ay magagawa ng may lakas ng loob at ang bawat araw ay magkakaroon ng mabuting pamumuhay.

Unang Gabi

May kabuluhan kung saan ang bawat araw ay isang bagong buhay, may bagong pagiisip, gawa, pagbabagong buhay sa isang matalino at mas mabuting pagkatao.
Ang tamang pagsisimula ng araw ay may kasunod na masigla at magandang impluwensya sa mga kasamahan at ang mga gawain sa araw ay magagawa ng may lakas ng loob at ang bawat araw ay magkakaroon ng mabuting pamumuhay.

RELATED POST

Sakripisyo Tungo sa Tagumpay

Pagbubulay-bulay sa Umaga

Pagsasaling Wika

Magandang Buhay

Umagang kay Ganda

UMAGANG PAG-IISIP_UNANG GABI

Kaisipan sa Umaga at Ang Unang Gabi

Unang gabi

Unang Gabi

 

 

 

 

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *