Pagsasaling Wika

Pagsasaling Wika

Umagang Pag-iisip

May mga muwang sa araw araw namakinig sa pasimula ng bagong buhay , na ang iniisip ay , pag gawa , at mabuhay ng sariwa , at isang pantas oh marunong at mabuting espiritu .

Ang pasimula ng matuwid na araw ay sumunod sa galaw oh kasiyahan ng kalooban at pagtagos sa sangbahayan ng maaraw at impluwensya , at ang mga gawain at katungkulang ng araw ay mangasiwà upang magnig malakas at katápatang-loob, at ang buong araw ay nabuhay na .

Unang Gabi

Maaaring magkaroon ng walang pag-unlad, walang tagumpay pag walang sakripisyo at ang salita ng isang taong tagumpay ay kanyang magiging sukatan sa kanyang pagsasakripisyo at pagkalito sa saloobing hayop at maayos ang kanyang pag iisip sa pag-unlad ng kanyang mga plano at sa pagpapalakas ng kanyang resolution at pagtitiwala sa sariling kakayahan.

At kung mataas ang kanyang mga ideya, mas tunay na lalake, patayo, at kung pano matuwid siyang nagiging mas malaki ang magiging kanyang tagumpay, at mas magiging mapalad at walang maliw ay magiging tagumpay.

 

RELATED POST

Sakripisyo Tungo sa Tagumpay

Pagbubulay-bulay sa Umaga

Magandang Buhay

Motibasyon

Umagang kay Ganda

UMAGANG PAG-IISIP_UNANG GABI

Kaisipan sa Umaga at Ang Unang Gabi

Unang gabi

Unang Gabi

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *