Maaliwalas na Pag-iisip

Maaliwalas na Pag-iisip

May magandang kahulugan ang bawat araw Patungo sa panibagong kinagisnanSa buhay, kailangan ng isip, action at para mabuhayPara sa makabago at may nalalaman para mahusay na espiritualidad Sa makahulugang simula ng araw atMaykasunod na kaligayahan lumalaganapAng pamilyang nagsasabing kasiyahanAt ang mga tungkulin at katungkulan sa araw-araw Ay madaling malalagpasan dahil sa matibay na kumpiyansa sa sarili Ang espiritualidad sa buong araw ay maging mahusay

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *