Sakripisyo Tungo sa Tagumpay

Sakripisyo Tungo sa Tagumpay

Pag-iisip sa Umaga

May kahulugan ang bawat araw at ito’y tungkol sa pagsisimula sa panibagong buhay, kung saan ang isa’y makapag-iisip, pag-kilos, at mabuhay ng panibago, at mas maging matalino at magkaroon ng magandang kalooban.

Ang wastong pag uumpisa ng isang araw ay susundan ng tumatagos na kaligayahan ng sambahayan ng may impluwensya ng pagsikat ng araw, at ang mga gawain at tungkulin sa araw ay tangkaing maging malakas at may tiwala sa kalooban, at ang buong araw ay magiging magandang pamumuhay.

Ang Unang Gabi

Walang progreso at walang makakamit ng walang sakripisyo, at ang salita ng tao sa tagumpay ay nasukat dahil napapagtagumpayan ang kanyang nalilitong hayop na saloobin, at kanyang aayusin ang kanyang pagiisip sa pagbuo ng kanyang plano, at ang kanyang lakas sa sarili at sariling hangarin.

At sa pagtaas ng pag-angat ng kanyang saloobin, ay mas nagiging maginoo, nagiging matapat at nagiging makatarungan, at lalong lalaki ang kanyang tagumpay, at lalo pang pinagpala at matatag ang kanyang mga nakamtan.

-Christopher Manuel

 

RELATED POST

Pagbubulay-bulay sa Umaga

Pagsasaling Wika

Magandang Buhay

Motibasyon

Umagang kay Ganda

UMAGANG PAG-IISIP_UNANG GABI

Kaisipan sa Umaga at Ang Unang Gabi

Unang gabi

Unang Gabi

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *