Unang Gabi

Unang Gabi

Doon ay maaaring maging walang pag-usad, walang tagumpay, kung walang sakripisyo, at isang taong matagumpay na walang sukat ang sakripisyo na kanyang nalilitong saloobin sa hayop, at inaayos ang isip sa pag-unlad ng kanyang plano, at sa pagpapalakas ng kanyang pasya at tiwala sa sarili. At kung mas mataas ang pag angat ng kanyang saloobin, ay mas tunay na lalaki, tumayo, at maging tapat, mas malaki ang magiging chance ng tagumpay, at mapalad at matamasa ang kanyang pinagtagumpayan.

RELATED POST

Sakripisyo Tungo sa Tagumpay

Pagbubulay-bulay sa Umaga

Pagsasaling Wika

Magandang Buhay

Motibasyon

Umagang kay Ganda

UMAGANG PAG-IISIP_UNANG GABI

Kaisipan sa Umaga at Ang Unang Gabi

Unang gabi

 

 

 

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *