Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap

     Nangangalap kami ng lakas, ito ay maaaring sa kaisipan o sa pampisikal, sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa sa ibinigay na utos. Gawain, na maraming beses na inulit-ulit, ay humahantong sa kapangyarihan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas na ang atleta ay hinubog ang sarili upang makamit ang mga bagay na kahanga-hanga na may bilis at pagtatiyaga.

Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Kapag ang ginagawa mong trabaho ay nasa iyong kaisipan, ito ay humahantong sa hindi pangkaraniwang talento, o kahenyohan. Dapat nating ikatuwa kung ang mga bagay-bagay ay itinutulak tayo sa matitindi at mahihirap na pagsisikap. Lahat ng pangyayari ay nakakabuti sa kanya na siyang tumatanggap ng disiplina bilang paglago sa kadakilaan.

-Prince

RELATED POST

Sumulong ng paulit-ulit na pagsisikap

TAYOY UMUUNLAD SA PAULIT-ULIT NA PAGSISIKAP, MAGTRABAHO SA ISIP

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Kami ay Sumusulong sa paulit-ulit na Pagsisikap_Pagtatrabaho Sa Loob Ng Kaisipan

Isulong nating ang Paulit-ulit na Pagsisikap

Panibagong Trabaho

Work Hard

 

 

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *