Sumulong ng paulit-ulit na pagsisikap

Sumulong ng paulit-ulit na pagsisikap

   Tayo ay umani ng lakas, ng may pag-iisip o pisikal, at inuulit ng aating mga gawain tungo sa direksyon Ang pag-gawa ay inuulit, ng may leader na nagsisilbing gabay At sinusunod ang batas upang mas lalong matamo ang magandang kinabukasan at lalong tumibay


 

Magtrabaho ng may pag-iisip

Pag ang trabaho ay ginagamitan ng masigabong pag iisip, ito ay pambihira o henyo
Ang pagsisikap ay nagmumula sa iyong isipan at may karunungan, ng may pag mamahal,Kapayapaan at kadakilaan Tayo ay dapat matuwa ng may kalagayan at patungo sa pagsisikap at pagpupunyagi Lahat ng pangyayari ay nag tutulong sa magandang kinalalabasan kung ito ay May pagtanggap may disciplina sa pasulong

RELATED POST

TAYOY UMUUNLAD SA PAULIT-ULIT NA PAGSISIKAP, MAGTRABAHO SA ISIP

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Kami ay Sumusulong sa paulit-ulit na Pagsisikap_Pagtatrabaho Sa Loob Ng Kaisipan

Isulong nating ang Paulit-ulit na Pagsisikap

Panibagong Trabaho

Work Hard

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *