TAYOY UMUUNLAD SA PAULIT-ULIT NA PAGSISIKAP, MAGTRABAHO SA ISIP

TAYOY UMUUNLAD SA PAULIT-ULIT NA PAGSISIKAP, MAGTRABAHO SA ISIP

TAYOY UMUUNLAD SA PAULIT-ULIT NA PAGSISIKAP

Tayoy lalong lumalakas, maaring mental o pisikal, sa paulit-ulit nating pag gawa sa binigay na direksyon sa atin.Gawa, kapag inulit-ulit ng maraming beses, humahantong sa kapangyarihan. Ito ay sa pagsunod sa batas na ang isang athleta ay sinasanay ang kanyang sarili upang makamtan ang pangbihirang bilis at katatagan.

 

 

MAGTRABAHO SA ISIP

Kapag ang trabaho na iyong ginagawa ay nasa isip, ito ay nagbubunga ng kakaibang talento, o henyo.
Paulit- ulit na pag-gawa sa iyong isip ay patungo sa   karunungan, pag ibig, pag-asa at katanyagan.
Dapat tayong magalak tuwing ang pagkakataon tinitulak tayo sa mahirap na gawa at as higit na pagsisikap
Lahat ng pangyayari ay maganda sa kanya na tumatanggap ng disiplina bilang pag unlad sa katanyagan.

RELATED POST

Sumulong ng paulit-ulit na pagsisikap

Paglago gamit ang paulit-ulit na pagsisikap at Pagtatrabaho gamit ang kaisipan

Kami ay Sumusulong sa paulit-ulit na Pagsisikap_Pagtatrabaho Sa Loob Ng Kaisipan

Isulong nating ang Paulit-ulit na Pagsisikap

Panibagong Trabaho

Work Hard

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *